آزمون ورودی دبيرستان ها و هنرستان هاي نمونه دولتي استان سمنان
سال تحصیلی 1401 - 1400

لغو آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی

مدیرکل سلامت و تندرستی وزارت آموزش و پرورش گفت: بنا به شرایط کنونی کرونا در کشور و با تصمیم وزارت بهداشت، آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی که قرار بود جمعه ۱۸ تیر به صورت سراسری برگزار شود، لغو شد.

تاریخ برگزاری این آزمون متعاقبا اعلام خواهد شد.
از روزدوشنبه 14 / 04 / 1400
لغایت چهارشنبه 16 / 04 / 1400
دریافت كارت ورود به جلسه
روز جمعه مورخ 18 / 04 / 1400
تاریخ آزمون
دفترچه راهنمای آزمون
پرداخت هزینه ثبت نام
ثبت نام در آزمون
ثبت معدل توسط مدیران مدارس